Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr. 22 w Łodzi

Przybyszewskiego 73/75, 93-126 Łódź Pokaż na mapie

Wyślij e-mail Strona www

Informacje o szkole

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22w Łodzi jest nowoczesną placówką kształcącą młodzież w zawodach związanych z branżą samochodową i mechatroniczną.

Program szkoleń

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22w Łodzi jest nowoczesną placówką kształcącą młodzież w zawodach związanych z branżą samochodową i mechatroniczną. Tworzy niezwykle sprzyjające warunki dla wszechstronnego rozwoju uczniów. Przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego, zawodowego, kontynuowania dalszej nauki. Oferta edukacyjna szkoły stanowi odpowiedź na potrzeby rynku pracy, który wymaga wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej. Działalność ZSP nr 22 opiera się przede wszystkim na: 1.  Podtrzymywaniu mocnych stron pracy szkoły (dotychczasowych doświadczeniach), 2.  Dogłębnej analizie rynku pracy, 3.  Analizie preferencji zawodowych kandydatów do technikum i szkół zawodowych, 4.  Współpracy ze środowiskiem pracodawców, 5.  Współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Dobór kierunków i form kształcenia młodzieży wynika ściśle z potrzeb rynku pracy i preferencji młodzieży. Uczeń dokonuje wyboru docelowej specjalizacji zgodnie z zapotrzebowaniami serwisów. Szkolenie praktyczne odbywa się w stacjach obsługi pojazdów przez cały okres nauki. Zajęcia praktyczne oraz teoretyczne zawodowe są prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym. Zajęcia laboratoryjne odbywają się w specjalistycznych pracowniach w ŁCDNiKP. Zajęcia realizowane są na najnowocześniejszym sprzęcie, z jakim nigdy nie będą mogły konkurować nawet najlepiej wyposażone warsztaty szkolne. Odbywanie praktyk w renomowanych stacjach obsługi zapewnia jak najlepsze przygotowanie uczniów do zawodu. Młodzież ma rzeczywiste warunki pracy, bezpośredni kontakt z klientem. Uczniowie mają możliwość zatrudnienia bezpośrednio po ukończeniu szkoły. Kształcenie odbywa się w systemie dualnym. Opiera się on na ścisłej współpracy  z przyszłym pracodawcą. W szkole na Przybyszewskiego uczeń zdobędzie podstawowy zasób wiedzy teoretycznej w zakresie przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Kształcenie praktyczne realizowane jest u pracodawców oraz w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.  Istotą kształcenia zawodowego w systemie dualnym, który realizuje szkoła, jest właśnie ścisła współpraca z firmami. To one są podstawowym miejscem nauki zawodu dla uczniów. BAZA DYDAKTYCZNA SZKOŁY: Laboratoria i pracownie w ŁCDNiKP Uczniowie ZSP nr 22 zdobywają wiedzę oraz doskonalą umiejętności praktyczne np. w Pracowniach Edukacji Mechatronicznej. Pracownie zostały utworzone dla potrzeb kształtowania umiejętności ogólno zawodowych i specjalistycznych niezbędnych dla wykonywania zadań zawodowych w obszarze szeroko pojętej mechatroniki. Dzięki odpowiednio zaprojektowanym stanowiskom dydaktycznym uczniowie mają możliwość poznania systemów, urządzeń i elementów mechatronicznych obecnych w takich dziedzinach techniki jak: elektropneumatyka, elektrohydraulika, sterowniki programowalne, robotyka, napędy elektryczne, modelowanie procesów produkcyjnych, technika regulacji analogowej. Stanowiska te wyposażone są w sprzęt specjalistyczny i oprogramowanie firm FESTO DIDACTIC i SIEMENS. Urządzenia do ćwiczeń z mechatroniki są urządzeniami przemysłowymi przystosowanymi do celów edukacyjnych. Wszystkie stanowiska posiadają pełną obudowę dydaktyczną (materiały ćwiczeniowe, informacyjne, foliogramy, itp.). Serwisy samochodowe  wykorzystujące najnowsze technologie w branży samochodowej; Nowoczesne sale lekcyjne do nauki przedmiotów ogólnokształcących wyposażone min. w: rzutniki pisma, telewizory, DVD, tablice interaktywne, mapy, plansze, (…),z dostępem do Internetu(WiFi); sala gimnastyczna i rekreacyjna z nowoczesnym sprzętem sportowym; ZAJĘCIA POZALEKCYJNE: Zajęcia służą poszerzaniu zainteresowań i rozwijaniu zdolności uczniów. Na terenie szkoły prowadzone są: Koło zainteresowań motoryzacyjnych; Zajęcia przygotowujące uczniów do Olimpiady Techniki Samochodowej i Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego; Wyjazdy np. do Warszawy na Targi Wyposażenia Warsztatowego; Koła Językowe; SKS – siłownia, siatkówka; Koło Przyjaciół Biblioteki; Przedmiotowe Koła Zainteresowań; Szkolne Koło PCK; Wolontariat. Jak widzisz – dużo się u nas dzieje… Oprócz nauki jest także czas na kino, okolicznościowe imprezy szkolne, wycieczki, akcje ekologiczne i różne inne fajne zajęcia. Dlatego warto wybrać ZSP nr 22. Jest po prostu świetne!!

Kalendarz szkoleń

Brak nadchodzących szkoleń

Wszystkie szkolenia na rok szkolny 2017/2018 już się odbyły.
Kalendarz szkoleń na nadchodzący rok szkolny zostanie opublikowany 20 lipca 2018 roku.

Jak do nas trafić

Adres

Przybyszewskiego 73/75 93-126 Łódź

Wyznacz drogę do szkoły

Kontakt ze szkołą

Wypełnij formularz

Inne szkoły

Pokaż wszystkie