Zespół Szkół Budowlanych im.Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu

ul. Kamienna 3, 49-300 Brzeg Pokaż na mapie

Wyślij e-mail Strona www FACEBOOK

Informacje o szkole

Datę 1 września 1950 r. uważa się za początek istnienia szkoły. Została wówczas powołana do życia Zasadnicza Szkoła Zawodowa z siedzibą w budynku przy ul. Kamiennej 3. W latach następnych nastąpił dynamiczny rozwój placówki, co spowodowało, że w roku szkolnym 1974/1975 szkoła przyjęła nazwę Zespołu Szkół Budowlanych.

Młodzież po ukończeniu szkoły uzyskuje wykształcenie ogólne (egzamin maturalny) i uprawnienia zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe ( możliwość zdobycia dyplomu technika lub  branżowego wykształcenia zawodowego).

OBEJRZYJ  FILM O SZKOLE

ATUTY SZKOŁY:

 • bogata tradycja szkolnictwa zawodowego,
 • nowoczesne pracownie do kształcenia zawodowego,
 • atrakcyjne zawody poszukiwane na rynku pracy,
 • współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami,
 • praktyki zawodowe w nowoczesnych zakładach w kraju i zagranicą z programu Erasmus +,
 • bardzo dobra opieka pedagogiczna i psychologiczna.

O szkole

Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu prowadzi kształcenie teoretyczne i praktyczne w zawodzie TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, zapewniając naukę w pracowniach dydaktycznych z wyposażeniem odpowiadającym technologii i technice stosowanej w zawodzie. Umożliwia także profesjonalne przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych. Natomiast w zawodzie MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH szkoła prowadzi kształcenie teoretyczne a kształcenie praktyczne prowadzone jest przez serwisy samochodowe w ramach umów z pracownikiem młodocianym.

Szkoła posiada wyposażenie niezbędne do realizacji kształcenia i egzaminowania w kwalifikacjach:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych,

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

W pracowniach szkolnych przy ul. Kamiennej 1 prowadzona jest obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych, a także organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.  

Pracownia technologii pojazdów samochodowych wyposażona jest m.in. w:

 • stanowiska do diagnostyki, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, wyposażone w instalacje techniczne niezbędne do działania maszyn i urządzeń tj. w kompresor powietrza i linię sprężonego powietrza, podnośniki (2-kolumnowy i 4-kolumnowy), samochody osobowe, podzespoły pojazdów samochodowych,
 • stanowiska wyposażone w narzędzia monterskie, klucze dynamometryczne, stoły ślusarskie,
 • stanowisko z komputerem diagnostycznym oraz oprogramowaniem,
 • stanowiska z samochodami osobowymi, przystosowane do diagnostyki systemu OBD II lub EOBD z oprogramowaniem diagnostycznym,
 • stanowisko do wymiany materiałów eksploatacyjnych wyposażone w m.in. wysysarko-zlewarkę płynów,
 • przyrządy diagnostyczne,
 • stanowiska komputerowe dla uczniów i nauczyciela wyposażone w komputery z pakietem programów biurowych, podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu i urządzeń wielofunkcyjnych,
 • stanowisko wyposażone w: narzędzia i przyrządy pomiarowe, w tym do pomiarów wielkości elektrycznych, skanery (komputery) diagnostyczne z oprogramowaniem i danymi diagnostycznymi pojazdów samochodowych do weryfikacji wyników pomiarów oraz do diagnozowania układów zasilania, bezpieczeństwa i komfortu jazdy, mierniki wielkości elektrycznych.

W ramach programu „Młode Kadry” otrzymaliśmy z firmy Inter Cars m.in. moduł pomiarowy FSA 740, moduł diagnostyczny KTS 560 oraz oprogramowanie ESI [tronic] 2.0 Online wraz ze szkoleniami.

Uczniowie w zawodzie TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH i MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH odbywają na koszt szkoły kurs nauki jazdy w zakresie kategorii B   przygotowujący do kierowania pojazdem silnikowym oraz do egzaminu państwowego.

Uczniowie w zawodzie TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH realizują praktyki zawodowe i staże zawodowe z projektów unijnych w przedsiębiorstwach zajmujących się obsługą pojazdów samochodowych w tym w Autoryzowanych Stajach Obsługi oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.

Kierunki oferowane przez szkołę:

TECHNIKUM NR 3:        

 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik budownictwa,
 • technik renowacji elementów architektury,
 • technik spedytor (innowacja mundurowa).

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3

 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • elektromechanik,
 • blacharz samochodowy,
 • lakiernik samochodowy,
 • fryzjer
 • sprzedawca,
 • stolarz
 • murarz-tynkarz
 • kucharz,
 • cukiernik,
 • inne.

Jak do nas trafić

Adres

ul. Kamienna 3 49-300 Brzeg

Wyznacz drogę do szkoły

Kontakt ze szkołą

Wypełnij formularz

Inne szkoły

Pokaż wszystkie