Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu

ul. Św. Ducha 1A, 37-500 Jarosław Pokaż na mapie

Wyślij e-mail Strona www FACEBOOK

Informacje o szkole

Dzisiejszy Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu, to szkoła, która prężnie się rozwija, modernizuje bazę dydaktyczną i dynamicznie reaguje na zapotrzebowanie rynku pracy.
Oferta edukacyjna ZSTiO obejmuje atrakcyjne i różnorodne kierunki kształcenia, m. in.:

- Technik pojazdów samochodowych,
- Technik elektronik,
- Technik mechanik,
- Technik informatyk,
- Technik teleinformatyk,
- Technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
- Technik automatyk,
- Technik programista,
- Mechanik pojazdów samochodowych,
- Elektromechanik pojazdów samochodowych,
- Kierowca mechanik.

O szkole

Misja szkoły
W swojej misji edukacyjnej i wychowawczej Zespół Szkół propaguje życie i ideały Patrona - Stefana Banacha. Dzięki temu kolejne pokolenia i absolwenci wzbogacją swoją osobowość poprzez ćwiczenie umysłu.

Uczniowie kształcący się w zawodach samochodowych zdobywają praktyczne doświadczenie, w nowoczesnej placówce szkoleniowej, jaką jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu, z którą  ZSTiO ściśle współpracuje.
CKZiU dysponuje nowoczesnym sprzętem kontrolno-pomiarowym, który obejmuje stanowiska diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych. W CKZiU nauka zawodu odbywa się indywidualnie oraz w zespołach, w formie ćwiczeń pod opieką wyspecjalizowanej kadry nauczycieli. Realizacja programów przedmiotów w kształceniu zawodowym nadzorowana jest przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących jako placówkę odpowiedzialną za przygotowanie uczniów do pracy w wybranym zawodzie, jak również do egzaminu zawodowego. Szkoła współpracuje z kilkunastoma renomowanymi warsztatami samochodowymi w zakresie szkolenia praktycznego uczniów, a także miesięcznych praktyk zawodowych, realizując tzw. dualne kształcenie zawodowe.

Uczniowie ZSTiO są stypendystami Fundacji Inter Cars w programie „Akcelerator – Napędzamy Twoje Marzenia”.

Atuty Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu:

 • Certyfikat ISO 9001:2015 – zakres certyfikacji: kształcenie i edukacja młodzieży, dostosowanie metod i organizacji nauczania do wieku i możliwości uczniów,
 • Wysoka jakość kształcenia,
 • Bardzo dobre wyniki matur i egzaminów zawodowych, powyżej średniej krajowej,
 • Sukcesy uczniów w Ogólnopolskich Olimpiadach,
 • Tytuł Złota Szkoła – Ranking Perspektyw w ostatnich latach 2020, 2021, 2023, a także wielokrotnie Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła,
 • Samochodowa Szkoła Roku 2019,
 • Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska,
 • Oferta edukacyjna dostosowana do aktualnych potrzeb lokalnego i krajowego rynku pracy,
 • Współpraca z renomowanymi miejscami pracy,
 • Współpraca z uczelniami wyższymi,
 • Dogodna lokalizacja szkoły.

Jak do nas trafić

Adres

ul. Św. Ducha 1A 37-500 Jarosław

Wyznacz drogę do szkoły

Kontakt ze szkołą

Wypełnij formularz

Inne szkoły

Pokaż wszystkie