Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Okrzei 42, 66-400 Gorzów Wielkopolski Pokaż na mapie

Wyślij e-mail Strona www FACEBOOK

Informacje o szkole

Historia jest po to, by tworzyć ja ciągle na nowo, pielęgnować stare i dopisywać nowe wątki. Również historia naszej szkoły wciąż się zmienia. Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wlkp. istnieje już prawie 60 lat.
Godziny otwarcia sekretariatu:
08:00 - 17:00

O szkole

Historia jest po to, by tworzyć ja ciągle na nowo, pielęgnować stare i dopisywać nowe wątki. Również historia naszej szkoły wciąż się zmienia. Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wlkp. istnieje już prawie 60 lat. Pięćdziesięciolecie szkoły przypadło w rocznicę 750-lecia istnienia naszego miasta. Historia powstania szkoły sięga 1 września 1957 roku, kiedy przy ZSZ mieszczącej się w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dąbrowskiego 33 została zorganizowana 3-letnia Szkoła Rzemiosł Budowlanych. Rozpoczynaliśmy od jednej klasy w zawodzie monter instalacji sanitarnych liczącej 40 uczniów. Dyrektorem był Leon Drabent. Samodzielne życie Szkoła Rzemiosł Budowlanych rozpoczęła 1 września 1959 roku, a obowiązki dyrektora powierzono Romanowi Ulatowskiemu. Mijały lata, przybywało uczniów i specjalności, w których się kształcili. Łącznie od chwili istnienia Szkoły Rzemiosł Budowlanych do 1963 roku jej mury opuściło 252 wykwalifikowanych robotników w zawodach: monter instalacji sanitarnych, murarz, ogrodnik terenów zielonych, betoniarz-zbrojarz, murarz-tynkarz. Przełomowym rokiem dla Szkoły Rzemiosł Budowlanych stał się rok szkolny 1963/1964, kiedy klasy 3-letniego Technikum Budowlanego (młodzieżowego) i 3-letniego Technikum Budowlanego dla Pracujących przeniesiono na ul. Okrzei. Nowo mianowanym dyrektorem został mgr Ryszard Gromiec. To on w kolejnych latach, przy pomocy uczniów, rodziców i sponsorów, podjął mozolny trud unowocześniania obiektów szkolnych. I tak stopniowo piękniały gabinety lekcyjne, sala gimnastyczna, internat i warsztaty szkolne. Z czasem nie małym nakładem pracy zbudowano aulę, a jej otwarcie odbyło się 14 listopada 1970 roku. Zmieniał się także księżycowy krajobraz wokół szkoły i powstawały coraz to nowe tereny zielone. 6 listopada 1965 roku otrzymaliśmy sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski, a zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego od dnia 4 sierpnia 1970 roku przyjęliśmy pełną nazwę szkoły która brzmiała Technikum Budowlane im. Mikołaja Kopernika. 1 września 1972 roku zmieniamy nazwę na Zespół Szkół Zawodowych nr 5, a dwa lata później, na obowiązującą przez ponad czterdzieści lat - Zespół Szkół Budowlanych im. Mikołaja Kopernika. Rok 1978/1979 zakończył pierwszy etap rozwoju szkoły, której kierownictwo od czerwca 1979 roku objął mgr Piotr Doniec. W tym samym czasie szkoła tętniła życiem również w soboty i niedziele, bowiem przeniesiono do niej Wojewódzki Ośrodek Dokształcania Zawodowego oraz Ośrodek Szkolenia Kursowego Nauczycieli. W roku szkolnym 1986/1987 urządzono pracownię komputerowa, która stała się gabinetem o najwyższym stopniu popularności. Otwarcie granic sprawiło, że pierwsze praktyki zorganizowano w 1983 roku na Węgrzech, a internat szkolny zaczął przyjmować polskich, brytyjskich i duńskich uczestników obozu Unesco. Dotychczasowy dyrektor odszedł na emeryturę w 1991 roku, a jego następcą został mgr Maciej Szykuła, który wniósł do szkoły nowoczesne działanie, nowy sposób postrzegania zadań i współpracy ze środowiskiem. Od 1994 roku realizowany był program MOVE, czyli kształcenia zawodowego. Podjęcie programu zaowocowało wyposażeniem pracowni w nowoczesne pomoce naukowe. 4 kwietnia 1995 roku szkoła została przyjęta w poczet członków Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa w Warszawie. W kolejnych latach braliśmy udział w targach budowlanych „Gobud” organizowanych przez Zachodnią Izbę Gospodarczą. Warsztaty szkolne prezentowały swój dorobek na targach motoryzacyjnych „Auto Tourist”. Dużym zainteresowaniem cieszyły się szkolne kartingi. W 2002 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Dotychczasowy dyrektor Maciej Szykuła odszedł na stanowisko Lubuskiego Kuratora Oświaty. Naczelnym został mgr Jerzy Górecki, dla którego priorytetem stało się wypromowanie szkoły nie tylko w mieście i regionie ale także w kraju i zagranicą. Dowodem na to, że tak się stało, był fakt otrzymania certyfikatu „Szkoła z klasą”. Wymierne korzyści przynosi współpraca z Niemcami, a konkretnie z Centrum Kształcenia Praktycznego we Frankfurcie n/O. Jej początki sięgają 1995 roku, a efektami tej współpracy są między innymi: herby miast partnerskich wykonane z kamiennej mozaiki przed naszą szkołą, „zielona klasa”, centrum multimedialne, sala sportowa w internacie oraz odrestaurowana kamienica przy ul. Hawelańskiej 11 w Gorzowie Wlkp. Od 2000 roku szkoła współpracuje z fundacją Socrates-Comenius. Niebagatelnym osiągnięciem było zdobycie pierwszego miejsca w programie moja szkoła w Unii Europejskiej oraz dyplomu za projekt „Mój region, moja przyszłość”. Zdobyliśmy również tytuł laureata konkursu „Europrodukt” w kategorii „Inicjatywy Edukacyjne”. W dalszym ciągu realizowane były projekty pod patronatem fundacji Socrates, między innymi „Europejskie szlaki wodne – drogi transportowe, drogami do konkurencji”. Ten projekt poszerzył grono naszych partnerów o tureckie miasto Kirsheir. Można śmiało powiedzieć, że nasze w działania w ramach programu „Moja szkołą w Unii Europejskiej” przynosiły kolejne sukcesy. Za pracę konkursową na temat: „Jak wykorzystałbym fundusze UE na rozwój mojej gminy” – uczeń Jacek Dreczka otrzymał wyróżnienie w postaci zajęcia pierwszego miejsca w województwie lubuskim i trzeciego miejsca w finale krajowym. W trzeciej edycji praca na temat „Czy Europa potrzebuje konstytucji?”, opracowana przez uczniów Jacka Surmacza, Adriana Kotlarskiego i Ryszarda Hołubowskiego zajęła pierwsze miejsce w województwie lubuskim i pierwsze miejsce w finale krajowym. Czwarta edycja przyniosła nam pierwsze miejsce w województwie lubuskim za pracę Pawła Tuźniaka, Wojciecha Widarskiego i Marcina Kapszewicza na temat „My nie jednoczymy państw, my jednoczymy ludzi”. Można powiedzieć, że historia naszej szkoły jest także „sportem pisana”. Swoje miejsce mają w niej sportowcy znani dziś w kraju i poza jego granicami. Są to między innymi: Sebastian Świderski, Roman Bartuzi, Karol Hachuła (piłka siatkowa), Krzysztof Cegielski, Paweł Hlib (żużel), Łukasz Wasilek (piłka ręczna), Krzysztof Lipiński (saneczkarstwo), Łukasz Merda (łucznictwo), Piotr Diakonów (piłka wodna), Tomasz Lisowski (rajdy samochodowe). 1 września 2007 roku stanowisko naczelnego dyrektora szkoły obejmuje ponownie Maciej Szykuła, który po dwóch latach urzędowania odchodzi do Warszawy, by objąć urząd zastępcy Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Od 17 września 2009 roku funkcję dyrektora pełni mgr inż. Tadeusz Najdora. Zastępcami są: ds. dydaktycznych - mgr Elżbieta Popielnicka, ds. wychowawczych - mgr Tomasz Janiszewski. Życie w szkole toczy się nadal. Dalej realizujemy projekty, czego dowodem była współpraca w ramach projektu Comenius ze szkołami w Niemczech, Czechach, Turcji, Bułgarii i na Łotwie. Do końca 2012 roku realizowaliśmy projekt „Gorzowska edukacja zawodowa na rynku pracy” oraz projekt pozwalający zdobyć uczniom kwalifikacje zawodowe „Akademia kompetencji zawodowych”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W roku szkolnym 2014/2015 jako szkoła realizowaliśmy projekt "Nowoczesna edukacja zawodowa". 1 września 2015 roku nastąpiła długo oczekiwana zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych im. Mikołaja Kopernika. Nadal kształcimy fachowców w branży budowlanej i samochodowej w ramach technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, a ponadto uruchamiamy kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych. Już niedługo będziemy obchodzić 60-lecie szkoły i ...

Jak do nas trafić

Adres

Okrzei 42 66-400 Gorzów Wielkopolski

Wyznacz drogę do szkoły

Kontakt ze szkołą

Wypełnij formularz

Inne szkoły

Pokaż wszystkie