Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu.

Czarnieckiego 5/7, 86-300 Grudziądz Pokaż na mapie

Wyślij e-mail

Informacje o szkole

Zadania Centrum:
prowadzenie i organizowanie zajęć praktycznych dla uczniów i słuchaczy szkół zawodowych zasadniczych, średnich i policealnych w pełnym zakresie programowym bądź w zakresie wybranych modułów lub działów programowych, organizowanie dla osób dorosłych i młodzieży kursów nadających lub podwyższających kwalifikacje w tym kursów umożliwiających uzyskanie innych kwalifikacji (przekwalifikowanie), prowadzenie i organizowanie egzaminów z nauki zawodu i przygotowania zawodowego dla absolwentów szkół zawodowych, organizowanie programowych praktyk zawodowych, organizowanie egzaminów kwalifikacyjnych dla uczestników pozaszkolnych form kształcenia organizowanie i prowadzenie uzupełniającego kształcenia praktycznego dla młodocianych zatrudnionych przez zakłady pracy w celu nauki zawodu,
Godziny otwarcia sekretariatu:
08:00 - 16:00

O szkole

Misja
Stwarzając każdemu uczniowi i słuchaczowi warunki do rozwoju na miarę jego indywidualnych potrzeb i możliwości, kreując postawy twórcze, pobudzając aktywność poznawczą i przedsiębiorczość wnosimy wkład w budowę społeczeństwa opartego na wiedzy. Przekazując z pasją wiedzę i umiejętności przygotowujemy obywateli zdolnych uczyć się przez całe życie, doskonale radzących sobie na rynku pracy. Swoją pracowitością i zaangażowaniem, trafnością wyborów, skutecznością w działaniu zasługujemy na uznanie i szacunek społeczeństwa. 

Wizja
Centrum jest placówką stosującą efektywne technologie nauczania, osiągającą wysoką jakość kształcenia praktycznego. Młodzież i dorośli uzyskują, uzupełniają i aktualizują umiejętności i kwalifikacje zawodowe przydatne na rynku pracy. Nauczyciele Centrum posiadają umiejętności i kwalifikacje dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb placówki. 

Jak do nas trafić

Adres

Czarnieckiego 5/7 86-300 Grudziądz

Wyznacz drogę do szkoły

Kontakt ze szkołą

Wypełnij formularz

Inne szkoły

Pokaż wszystkie