Zespół Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza w Katowicach

ul. Gliwicka 228, 40-861 Katowice Pokaż na mapie

Wyślij e-mail Strona www

Informacje o szkole

1.09. 1963 roku, decyzją Ministerstwa Oświaty powołano Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Katowicach (WPK Katowice). 

Obecne szkoła prowadzi ścisłą współpracę z firmami w zakresie realizacji zajęć praktycznych, opracowania programów przygotowania do egzaminów kwalifikacyjnych, opracowywania harmonogramów i programów praktyk.

Dzięki podpisanym umowom z PKP, szkoła może liczyć na szerszą współpracę, która obejmuje także pozyskanie nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz realizację programu stypendialnego.

Zespół Szkół nr 7 im. S. Mastalerza w Katowicach od 2016 r. aktywnie uczestnicy w programie Unii Europejskiej Erasmus+. Głównym celem projektu Erasmus+ jest podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych poprzez odbycie 4 tygodniowych staży zawodowych przez uczniów. Uczniowie odbywali staż w Niemczech, Włoszech i Grecji. Cele szczegółowe projektu to przede wszystkim poprawa znajomości języka niemieckiego oraz angielskiego, pozyskanie nowej wiedzy i umiejętności związanych z kształceniem w zawodach technik/mechanik pojazdów samochodowych, zwiększenie doświadczenia zawodowego uczniów, kształtowanie wśród nich postaw otwartości, tolerancji, przedsiębiorczości, zwiększających szanse na uczestnictwo w europejskim rynku pracy.

O szkole

Głównym celem Zespołu Szkół nr 7 jest przygotowanie absolwentów do współczesnych wymagań gospodarki rynkowej. Dlatego też wszystkie oferowane przez Szkołę kierunki kształcenia opierają się na najnowszych programach nauczania, co gwarantuje nowoczesność w nauczaniu i uzyskanie przez uczniów najwyższych kwalifikacji. Obecnie szkoła kształci w następujących zawodach:

Technikum nr 7

 • technik pojazdów samochodowych
 • technik transportu drogowego
 • technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
 • technik transportu kolejowego

Branżowa Szkoła I Stopnia

 • elektromechanik
 • kierowca mechanik
 • mechanik motocyklowy
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • ślusarz

Branżowa Szkoła II Stopnia

 • technik pojazdów samochodowych
 • technik transportu drogowego

Atuty szkoły:

 • zapewniamy kompetentnych wykładowców – nauczycielispecjalistów zawodu,
 • gwarantujemy odbycie praktyk w specjalistycznych zakładachpracy,
 • dajemy możliwość odbycia stażu zagranicznego wramach projektu Erasmus+
 • jesteśmy szkołą stale rozwijającą się, systematyczniewzbogacającą bazę dydaktyczną

Placówka prowadzi bardzo bogatą działalność skierowaną do szerokiej społeczności uczniowskiej, uwzględniając różne zainteresowania młodzieży i wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom.  Wśród przeprowadzonych działań należy wymienić m.in. organizowanie konkursów wiedzy o krajach europejskich, organizowanie i przeprowadzanie konkursów dotyczących ochrony środowiska, historii, tradycji i gwary śląskiej, upowszechnienia zachowań proobywatelskich. Młodzież bierze także czynny udział w akcjach poświęconych integracji osób niepełnosprawnych.

Wpółpracuje także z wieloma instytucjami, w tym z Muzeum Historii Katowic, Instytutem Pamięci Narodowej, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Klubem Wysoki Zamek. Angażuje się również w działalność ekologiczną. W tym celu współpracuje z Klubem Gaja, włączając się w akcje „Sprzątanie Świata” czy zbiorki nakrętek na cele proekologiczne. 

Zespół Szkół nr 7 im. S. Mastalerza w Katowicach angażuje się w realizację różnorodnych projektów krajowych. Jednym z nich jest projekt pn. „Młode Kadry” realizowany we współpracy z firmą Inter Cars, polegający na współpracy producentów ze szkołami m.in. poprzez wyposażenie placówek w nowoczesny sprzęt do naprawy i diagnostyki usterek w samochodach. Dostarcza także wiedzę niezbędną do kształcenia przyszłej kadry. Uczniowie każdego roku biorą w Ogólnopolskim Konkursie Young Car Mechanic.

Innym ważnym projektem jest projekt „BMW dla szkół”. W ramach tego projektu szkoła może liczyć na wzbogacenie bazy dydaktycznej w nowy sprzęt wykorzystywany przez nauczycieli do podnoszenia jakości nauczania przedmiotów zawodowych.

Jak do nas trafić

Adres

ul. Gliwicka 228 40-861 Katowice

Wyznacz drogę do szkoły

Kontakt ze szkołą

Wypełnij formularz

Inne szkoły

Pokaż wszystkie