Zespół szkół Samochodowych im inż. T. Tańskiego w Nowym Sączu

Tadeusza Rejtana 18, 33-300 Nowy Sącz Pokaż na mapie

Wyślij e-mail Strona www FACEBOOK

Informacje o szkole

Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego - Uruchomienie na terenie miasta szkoły o takim profilu wiązało się z planami Ministerstwa Transportu Drogowego i Lotniczego, które zamierzało wybudować w Nowym Sączu fabrykę części samochodowych i w tym projekcie szkoła była postrzegana jako zaplecze kadrowe przyszłego przedsiębiorstwa.
Godziny otwarcia sekretariatu:
08:00 - 17:00

O szkole

Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego - Uruchomienie na terenie miasta szkoły o takim profilu wiązało się z planami Ministerstwa Transportu Drogowego i Lotniczego, które zamierzało wybudować w Nowym Sączu fabrykę części samochodowych i w tym projekcie szkoła była postrzegana jako zaplecze kadrowe przyszłego przedsiębiorstwa. O fachowców w branży samochodowej zabiegał też tworzący się sądecki PKS gdzie miało powstać zaplecze szkoleniowe dla uczniów w formie warsztatów. W maju 1955r. po wstępnych rozmowach do Warszawy udał się ówczesny dyrektor Technikum i Zasadniczej Szkoły Gastronomicznej Tadeusz Hodakowski w celu sfinalizowania rozmów dotyczących otwarcia szkoły. Ostateczna decyzja o powołaniu Technikum Samochodowego zapadła miesiąc później. W roku szkolnym 1955/56 udało się dokonać naboru do czterech klas Technikum ale wystąpiły problemy lokalowe i naukę rozpoczęto w budynku „handlówki” przy ulicy Grodzkiej 34, gdzie już znajdowały się cztery inne szkoły. Potem nauka odbywała się przy ulicy Jagiellońskiej 82-84 gdzie zaadaptowano budynki po opuszczonych koszarach zlikwidowanej jednostki wojskowej. Od 1956r. Technikum Samochodowe funkcjonowało wspólnie z Zasadniczą Szkołą Gastronomiczną. Ponieważ chętnych uczniów do szkół przybywało dalszy rozwój obu placówek w istniejących warunkach lokalowych był niemożliwy. W 1959r. podjęto decyzje o budowie nowych obiektów szkolnych dla Technikum Samochodowego przy ul. Rejtana 18. Realizacja zamierzeń inwestycyjnych, planów, dokumentacji nowych obiektów i trudności związanych z pozyskiwaniem niezbędnych środków finansowych były dużym wysiłkiem i sukcesem Tadeusza Hodakowskiego i Zenona Potoczka, który od 1962r. po rozdzieleniu szkół został dyrektorem Technikum Samochodowego i kontynuował budowę nowych obiektów szkolnych. W tym miejscu podziękowania należą się także ówczesnemu Przewodniczącemu Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego dr Julianowi Rejduchowi, który zdecydował o wpisaniu budowy szkoły w plan inwestycyjny 1964r. Poszczególne obiekty były przekazywane sukcesywnie. W 1966r. oddano budynek internatu, 1967 szkoły, 1968 warsztatu. Uroczyste otwarcie nowego Technikum Samochodowego nastąpiło 4.09.1967r. Był to ogromny sukces nauczycieli kierowanych przez dyrektora Zenona Potoczka jak i uczniów którzy chcąc przyspieszyć budowę przepracowali tysiące godzin w ramach czynu społecznego. Baza materialna i dydaktyczna szkoły systematycznie się poprawiała i modernizowała, w 1987r. oddano do użytku nowy budynek Pracowni Samochodowej ( obecnie pracownia logistyki i spedycji), w latach 2002 -2004 zmodernizowano większość klasopracowni i sal lekcyjnych pod kątem kształcenia w nowych zawodach branży samochodowej i transportowej. Obecnie dzięki realizacji projektu unijnego „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce” wszystkie sale ćwiczeniowe oraz pracownie przedmiotowe wyposażone zostały w najnowszej generacji sprzęt diagnostyczno – instruktażowy. Funkcjonuje stacja diagnostyczna gdzie świadczy się usługi z zakresu pełnej diagnostyki pojazdów osobowych dla klientów z zewnątrz. Można także skorzystać z napraw bieżących i głównych samochodów, szlifowania bloków silników i głowic, lakierowania pojazdów (warsztat posiada dwie komory lakiernicze) oraz różnego rodzaju usług ślusarskich, spawalniczych, frezarskich, tokarskich i kowalskich. W uznaniu osiągnięć pedagogiczno – organizacyjnych OKE w Krakowie utworzyła na terenie warsztatów w 2004r. Regionalny Ośrodek Wspierania Egzaminów Zawodowych. Dzięki temu szkoła dysponuje nieustannie modernizowaną bazą dydaktyczną, a uczniowie przystępujący do egzaminów zawodowych uzyskują wysoki wskaźnik zdawalności. Szkoła współpracuje praktycznie ze wszystkimi znaczącymi firmami sądeckimi branży samochodowej, transportowej i mechanicznej, a w szczególności z NEWAG produkując części i podzespoły do remontowanych wagonów, szynobusów i pociągów warszawskiego metra. Po likwidacji gospodarstwa pomocniczego w 2010r. warsztaty szkolne są integralną częścią szkoły a zysk z ich usług zasila budżet miasta Nowego Sącza. Dodatkową atrakcją nauki w klasach o profilu samochodowym są programowe i bezpłatne kursy prawa jazdy kat. B, tak było od zawsze i warto wspomnieć, że pierwsze kursy z lat 50 – tych organizowano w trudnych warunkach, auta pochodziły z wojskowego demobilu i trzeba było sporo wysiłku, aby doprowadzić je do stanu używalności. Niemałe zasługi na tym polu mieli Julian Struzik i Leopold Lachowski. W ciągu 60 lat szkołę ukończyło ponad 18 tys. absolwentów, którzy znajdowali i znajdują zatrudnienie na terenie całej Polski jak i poza jej granicami jako cenieni fachowcy na rynku pracy. W 1975r Kuratorium utworzyło zbiorczy zakład szkolny pod nazwą Zespół Szkół Samochodowych łącząc pod jedną nazwą Technikum, Liceum Zawodowe, Zasadniczą Szkołę Zawodową. Patronem Technikum od 1967r. a od 1979r. ZSS jest inż. Tadeusz Tański wybitny konstruktor samochodowy okresu międzywojennego, propagator sportu samochodowego, patriota, który został zamordowany w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. W ZSS zawsze zwracano szczególną uwagę na zajęcia pozalekcyjne poszerzające wiedzę i umiejętności uczniów oraz ich sferę intelektualną. Od 1972r. w świetlicy szkolnej znalazł siedzibę Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Sądeckiej którego założycielką i opiekunką była Irena Zachariasiewicz – Huber. W 1959r. powstała jedyna na terenie województwa krakowskiego orkiestra dęta której kapelmistrzem był Józef Mordarski, tradycje w mniejszej skali po dzień dzisiejszy kultywują obecni wychowankowie szkoły. W 1970r. z inicjatywy Józefa Plechty urządzona została Izba Pamięci Narodowej gromadząca wiele cennych dokumentów i militariów z czasów II wojny światowej. Od 1963r. organizowana była cenna akcja pod hasłem „Młodzież uczy młodzież” której inicjatorem i koordynatorem był nauczyciel Kazimierz Brongiel, służyła ona popularyzacji znajomości przepisów ruchu drogowego wśród młodzieży szkół podstawowych, działania te kontynuowane są po dzień dzisiejszy przy współpracy z MORD w Nowym Sączu, na terenie szkoły corocznie obywa się Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla szkół podstawowych i gimnazjów oraz Turniej Motoryzacyjny dla szkół ponadgimnazjalnych. Sport kartingowy był silnie związany z charakterem szkoły, pierwszy gokart powstał w 1963r. w 1966r. powstająca sekcja kartingowa miała ich już 8 dodajmy wszystkie wykonano w warsztatach szkolnych. Młodzież startowała na swoich „bolidach” w wielu zawodach rangi mistrzowskiej pod okiem swego opiekuna Stanisława Majchra i święciła sukcesy. Lech Paszkiewicz był mistrzem, a Stanisław Bury wicemistrzem Polski w zawodach kartingowych 1973r. Obecnie młodzież realizuje swoja pasję w Kole Motorowym uczestnicząc i współorganizując razem z Automobil Klubem Podkarpackim rajdy samochodowe i terenowe 4x4. W ZSS od lat sześćdziesiątych istnieje koło żeglarskie, szkoła posiada swoją żaglówkę na jeziorze rożnowskim, uczniowie uczestniczą w akcji „Młodzież na morzu” zlocie Jungów oraz pracują w Kole Ligi Morskiej i Rzecznej, zdobywając patenty żeglarskie. W 1989r. ZSS jako siódma szkoła w kraju uzyskał status „Szkoły pod żaglami”. „Samochodówka” zawsze była mocna w sporcie, od początku lat siedemdziesiątych największe sukcesy odnosili uczniowie w lekkiej atletyce za sprawą nauczyciela Adama Szczepanika i siatkówce, nauczyciel Władysław Mężyk, najlepsi siatkarze wychowankowie to: Wacław Golec wicemistrz Europy, Maciej Fałowski wielokrotny reprezentant Polski. Wśród piłkarzy należy wymienić Leszka Partyńskiego, Piotra Świerczewskiego, Krzysztofa Łętochę, Jakuba Pacholika, Janusza Nosala. Kajakarze to: Sławomir Sierota – Mistrz Europy juniorów, Sławomir Mordarski – Mistrz Świata i Europy juniorów, olimpijczyk z Atlanty i Sydney, Jarosław Chwastowicz – wielokrotny Mistrz Świata i Europy juniorów, Piotr Prusak, Paweł Sarna i Paweł Sekuła – medaliści Mistrzostw Świata i Europy juniorów. Wspomnieć też trzeba sukcesy Krystiana Gawlikowskiego Mistrza Polski w modelarstwie samochodowym w latach 1997 – 2004 zdobył w sumie 14 medali. W latach 2000 – 2014 uczniowie „Samochodówki” wielokrotnie zdobywali mistrzostwo województwa małopolskiego w drużynowych zawodach lekkoatletycznych i sztafetowych biegach przełajowych, w 2013r. byli drudzy w Polsce na zawodach w Łodzi (najlepsi zawodnicy Miłosz Warzecha, Henryk Warzecha, Jarosław Romuzga, Grzegorz Znamirowski, Konrad Gniewek), oraz zajmowali wcześniej IV, VI i VII miejsce – opiekunowie nauczyciele Leszek Sowa, Jerzy Galara. Do cennych inicjatyw nauczycieli wf należy zaliczyć cykl imprez sportowych dla dzieci i młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych „Sport Przeciw Przemocy” w latach 1996-2014 odbyło się kilkadziesiąt imprez: Streetball (na sądeckim Rynku), turnieje piłki siatkowej, piłki nożnej i tenisa stołowego. Pomysłodawcami imprezy byli: Leszek Sowa, Jacek Kmiecik i Wiesław Bukowiec. Do najważniejszych sukcesów uczniów i nauczycieli ZSS należy zdobycie tytułu „Samochodowej Szkoły Roku 2004” co było efektem zwycięstwa w Olimpiadzie Techniki Samochodowej, uczniowie Kamil Łazarz i Łukasz Pasionek, opiekun Maksymilian Zieliński, a w 2014 roku dwóch uczniów dotarło do ścisłego finału Olimpiady Logistycznej. ZSS utrzymuje kontakty partnerskie ze szkołami podobnego typu we Francji (Gap), Słowacji (Bardejow), na Węgrzech (Szeged). ZSS otrzymał certyfikat „Solidnego Partnera” a w 2010r. jako pierwsza ze szkół ponadgimnazjalnych w Nowym Sączu certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”. Dyrektorzy : Tadeusz Hodakowski (1955 – 1962), Zenon Potoczek (1962 – 1975), Leopold Jawor (1975 – 1976), Krzysztof Zabża (1976 – 1982), Włodzimierz Skórski (1982 – 1990), Andrzej Dąbrowski (1990 – 2005), Stanisław Bąba (2005 – 2008), Andrzej Góra ( od 2008). Wicedyrektorzy: Henryk Grzenda (1960 – 1962), Adam Popiela (1963 – 1975), Andrzej Butscher (1971 – 1975 i 1981 – 1991), Stanisław Chwastowicz (1975 – 1980), Kazimierz Piwarski (1975 – 1982), Stanisław Jawor (1976 – 1982), Józef Czyżowski (1982 – 1985), Helena Maruta (1982 – 1988), Andrzej Dąbrowski (1989 – 1990), Stanisław Bąba (1985 – 2005), Anna Nowak (1991 – 1993), Fryderyk Wilczyński (1990 – 2007), Władysława Ruchałowska (1993 – 2005), Kazimiera Sojka (2004 – 2005), Andrzej Góra ( 2005 – 2008), Jerzy Kunz (2005 – 2013), Agnieszka Bielec (od 2008), Maksymilian Zieliński (od 2007). Kierownicy warsztatów szkolnych: Adam Popiela (1956 – 1957), Stanisław Baran (1957 – 1968), Józef Hajnrych (1968 – 1970), Adam Leśniak (1970 – 1976), Jerzy Nowak (1976 – 1979), Roman Druzgalski (1979 – 1982 i 1990 – 1991), Tadeusz Węgrzyn (1982 – 1990 i 1993 – 2001i 2001 – 2007 w randze zastępcy dyrektora ZSS), Janusz Gumularz (1991 – 1993), Zofia Ogorzały (od 2003). Kierownicy internatu: Maria Leśniak (1955 – 1956), Eugeniusz Romanów (1956 – 1975), Władysław Smajkiewicz (1975 – 1978), Edward Stokłosa (1978 – 1981), Tadeusz Kryń (1981 – 1983), Karol Gargula (1983 – 2003), Maria Tokarczyk (2003 – 2004 w tym roku internat przestał istnieć, budynek został przekazany Komendzie krakowskiej OHP).

Jak do nas trafić

Adres

Tadeusza Rejtana 18 33-300 Nowy Sącz

Wyznacz drogę do szkoły

Kontakt ze szkołą

Wypełnij formularz

Inne szkoły

Pokaż wszystkie