Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu

ul. Grunwaldzka 10, 34-300 Żywiec Pokaż na mapie

Wyślij e-mail Strona www FACEBOOK

Informacje o szkole

Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu to nowoczesna placówka edukacyjna, poszukująca stale najlepszych rozwiązań kształcenia swoich uczniów.

Kalendarium historii szkoły

26. 07. 1961 r. – decyzja Ministra Oświaty o powołaniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących w PKS Oddział w Żywcu kierowców, której dyrektorem został mgr Jan Fediuk, a kierownikiem kształcenia praktycznego inż. Stanisław Ficoń

Od 1961 r. - prowadzenie zajęć edukacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Kopernika w Żywcu

Od 1966r. – przekazanie przez Prezydium Rady Narodowej budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 10 w Sporyszu dla Oddziału PKS

W 1968 r. – oddanie szkoły do użytku i nadanie patrona – Jana Krasickiego

W sierpniu 1972 r. – powołanie na dyrektora szkoły inż. Stanisława Ficonia i zastępcy dyrektora mgr Marię Stopkę

1975/1976 – utworzenie nowej szkoły – trzyletniego Technikum dla Pracujących w zawodzie naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych

1978/1979 – utworzenie czteroletniego Liceum Zawodowego w zawodzie mechanik – kierowca

12. 04. 1979 r. - utworzenie przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bielsku – Białej zakładu szkolnego o nazwie Zespół Szkół Samochodowych Oddziału Państwowej Komunikacji Samochodowej w Żywcu

01. 09. 1987 r. – powołanie na dyrektora szkoły mgr. Józefa Gibasa

1986/1987 -  obchody jubileuszu 25-lecia istnienia szkoły, odznaczenie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski dyrektora Stanisława Ficonia

01. 09. 2002 r. - powołanie na dyrektora szkoły mgr. inż. Zbigniewa Czulaka

2002/2003 – podjęcie praktycznej nauki zawodu przez Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego

2003/2004 – rozpoczęcie nauki przez pierwszych absolwentów gimnazjum w czteroletnim technikum i trzyletniej szkole zawodowej

2008/2009 – wprowadzenie w technikum nowego zawodu – technik pojazdów samochodowych

13. 10. 2010 r. – nadanie sztandaru Zespołowi Szkół Samochodowych

2011 r. – obchody 50-lecia istnienia szkoły

O szkole

Nauka  w szkole odbywa się na poziomie zreformowanego technikum o kierunkach: technik transportu drogowego i technik pojazdów samochodowych i trzyletniej szkoły branżowej I stopnia o kierunkach: mechanik motocyklowy, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych i blacharz samochodowy.

W celu zapewnienia uczniom wysokiego poziomu kształcenia,  szkoła podjęła współpracę z Magneti Marelli Aftermarket, co umożliwiło dostęp on-line do technicznej bazy danych Retis, szybkiego narzędzia zawierającego procedury napraw samochodów.

Szkoła prowadzi również projekty unijne z EFS – „Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów”, co umożliwia przeprowadzanie szkoleń, organizowanie praktyk zawodowych oraz zakup narzędzi do pracowni, a także projekt „Czas na zawodowców”, dzięki czemu otrzymała tablice multimedialne, a nauczyciele wzięli udział w szkoleniu Lekcja Enter.

Wdrożone zostały również programy: Aktywna Tablica oraz Młode Kadry we współpracy z firmą Inter Cars. Nasi uczniowie biorą udział w konkursach i olimpiadach: Wojewódzkim Turnieju Młodych Mechaników VR, Olimpiadzie Techniki Samochodowej, Young Car Mechaniku.

W dniu 10 czerwca 2021 r. nastąpiło w naszej placówce  uroczyste otwarcie Pracowni Diagnostyki Samochodowej, wyposażonej w nowoczesny sprzęt do elektroniki samochodowej i diagnozowania silników samochodowych.

W październiku 2021 r. zakończyliśmy drugą edycję projektu „Praktyki Zagraniczne” w programie Erasmus, w ramach którego uczniowie odbyli praktyki w Sewilli i na Malcie. Uczniowie naszej szkoły są przygotowywani do wykonywania atrakcyjnych i poszukiwanych na rynku zawodów.

Jak do nas trafić

Adres

ul. Grunwaldzka 10 34-300 Żywiec

Wyznacz drogę do szkoły

Kontakt ze szkołą

Wypełnij formularz

Inne szkoły

Pokaż wszystkie